PRZYSZŁE LOSY. CO NAS CZEKA?

Kategorie: Przepowiednie | 1 Komentarz | Ilość wyświetleń: 2513

Od dawna trwa dyskusja w wielu środowiskach badawczych i nie tylko, również w tych związanych z wyjaśnianiem spraw niezwykłych na temat tego co w niedalekiej przyszłości ma nastąpić na naszej planecie.

Wszyscy już znamy datę (rok 2012), którą szafuje się niemal od początku całej dyskusji, w sumie to od niej się wszystko zaczęło, a dyskusja miejscami przeradza się w spór, niemal ideologiczny. W tekście dotyczącym tego typu spraw, spraw jak channeling, mediumizm, kontakty z załogantami UFO czy właśnie przyszłe losy ludzkości i planety Ziemia zawsze podkreślić należy: to jest moje zdanie. Każdy z nas ma inne doświadczenia, inne poglądy na świat, na to co się w nim dzieje, i inną skalę odniesień.

W niniejszym tekście postaram się zaprezentować wycinki wskazujące pewne podobieństwa ale i różnice odnośnie roku 2012, jak i dalszych losów Ziemi, co nie oznacza, iż tak ma być, będzie lub chcę żeby tak było. Wyjątkowo w tym artykule postanowiłem niemal całkowicie posłużyć się oryginalnymi wynikami przemyśleń i przekazów autorów i cytować ustępy z zachowaniem należytej staranności, gdyż problematyka tych rozważań jest zbyt ważna aby polegać tylko na swych własnych poglądach i przekonaniach tudzież zgromadzonej wiedzy. Prezentowany przekrój materiałów nie wyczerpuje całej listy źródeł i poglądów na rok 2012 lub inny wskaźnik liczbowy przyszłości w punkcie przełomowym dla tej planety i nas samych.

Na wstępie chciałbym przytoczyć ustępy pracy pana Daniela Ostoji pt. ?Miłość w działaniu. Rozmowy z mistrzem duchowym?, będącą trzecią częścią dialogu pana Daniela z Mistrzem, utożsamianym przez niego z Absolutem. Dla potrzeb tekstu wybrałem tylko niektóre fragmenty, lepiej obrazujące naszą kondycję w obecnych czasach.

Przejdźmy do rzeczy

?Po szóste jesteście jeszcze bardzo młodą rasą i nie rozumiecie swojego miejsca w ekosystemie kosmosu. Ale już nadchodzi czas, gdy będziecie w stanie je pojąć i powinniście już się przygotować. Czekają was wkrótce ciekawe czasy, sami zobaczycie. Goście z innych wymiarów będą się tutaj pojawiali coraz częściej, ponieważ wasza cywilizacja zbliża się do punktu przełomowego – otwarcia świadomości na cuda i tajemnice Wszechświata, na Życie i Miłość, które tam trwają i się w nim przejawiają. Otwórzcie swoje serca i swoją wrażliwość na cichą pieśń kosmosu, jesteście i zawsze byliście Jego częścią. Wszechświat jest pełen życia i pełen miłości, wielu z was już wkrótce tego doświadczy na sobie.?

To bardzo znamienny fragment, w którym Mistrz duchowy (głos wewnętrzny, Bóg) powiadamia nas, iż Ziemia jest od lat odwiedzana przez UFO i że czeka przed nami pewien skok w świadomości.

I dalej: ?Poprzednio wspomniałem o wizytach z kosmosu i dziś chcę kontynuować ten temat. Wbrew pozorom jest on bardzo ważny. Istoty z kosmosu przebywają wśród was od tysięcy lat. Starsze cywilizacje odwiedzały Ziemię zanim powstał na niej rodzaj ludzki i w znaczącym stopniu przysłużyły się waszej ewolucji. Powinniście być im za to bardzo wdzięczni. Ludzkość nie jest jedyną formą życia we Wszechświecie. Na setkach milionów planet tętni życie, na większości żyją istoty, które już od dawna są świadome mnie i Moich działań. Wiele cywilizacji już nauczyło się współpracy ze Mną a teraz ów czas przychodzi dla was. (?).

Czas zbliżyć się do Boskości na skalę całej planety. Czas oddać ją na powrót Miłości, z której powstała. Czas dominacji ziemskich intelektów i ego nieodwołalnie się kończy. I albo się z tym pogodzicie, albo wybierzecie inną drogę. Opór i upór wobec Miłości wierzcie Mi nie ma najmniejszego sensu. Będą wydarzenia, które wstrząsną waszym życiem, zjawiska i kataklizmy, nad którymi nie będziecie w stanie zapanować. Jedyną receptą na powrót harmonii na skalę jednostkową, zbiorową i planetarną jest zwrot ku kochającej was Boskości. Kierujecie przeciw sobie siły o których istnieniu i potędze nie macie pojęcia. Nie jesteście w stanie się im przeciwstawić ani im zapobiec, a przyniosą wam tragiczne skutki. Do tej pory wiele spraw zostało wstrzymanych i wiele wydarzeń nie doszło do skutku ze względu na czas nauki. Jednak ów czas szybko się kończy. Nadchodzi czas skutków. Zapamiętajcie to dobrze – wszystko co się wydarza i to, co jeszcze się stanie są to skutki waszych działań. Obwinianie Sił Wyższych o wydarzenia, które przechodzicie jest miarą wielkiej ignorancji. Ponadto skutki będą trwały tak długo, aż wreszcie dojrzejecie wewnętrznie i zewnętrznie do przyjęcia nowych prawd i poddaniu się kierownictwu kochającej Boskości. Odrzucanie jej pomocy, wskazówek i Jej Miłości jest największym aktem głupoty i barbarzyństwa. Zwróćcie się jeszcze dziś ku Miłości a pozytywne zmiany w waszym życiu zauważycie już w ciągu kilku tygodni. Moje słowa nie niosą gróźb, ja nie muszę ani was ani nikogo straszyć aby uzyskać zamierzony efekt. Są to słowa poważnej przestrogi przed podążaniem nadal drogą nakreśloną przez współczesną mentalność, obyczaje i biznes. Zapomnieliście, że jesteście częścią większego ekosystemu. A w nim istnieją mechanizmy regulujące wszelkie odstępstwa od normy.
Chciałbym abyście dobrze zrozumieli Moją ofertę. Ja nic wam nie zabieram, wprost przeciwnie chcę wam dać coś bardzo wartościowego, coś najbardziej wartościowego na świecie i we Wszechświecie. Jest to Miłość Boga i możliwość życia w Niej i współpracy z nią każdego dnia. Dotykalnie, namacalnie, doświadczalnie i sprawdzalnie. Utracicie głupotę ego, agresję, tysiące chorób, nieszczęść po prostu zniknie. Ból i cierpienia odejdą w przeszłość. Alternatywy po prostu nie ma. Jest nią zniszczenie was samych jako mieszkańców tej Ziemi. Nowy stan bytu każdego z was zakłada współudział w życiu i współtworzenie z Miłością, dla Miłości i w Miłości. Chcę abyście przeszli z pozycji niewolników wydarzeń i praw, których nie rozumiecie na pozycję świadomych współtwórców Rzeczywistości. Nie ma większej możliwości awansu. Chcę aby ta planeta stała się planetą Mistrzów Miłości zdolnych każdego dnia i każdej chwili do zwrotu ku kochającemu Stwórcy i kierowania się we wszystkim tym, co On powie. Jak wam się to podoba??

To wymowny fragment, a refleksję pozostawiam czytelnikom.

?Dziś porozmawiamy o waszej przyszłości, o tym jak będzie wyglądało życie na Ziemi po wszystkich przemianach, które nastąpią.

Po pierwsze Ziemia będzie wyglądała nieco inaczej niż dziś. Zniknie wiele gwarnych miast i osiedli, zostaną zastąpione przez budownictwo rozproszone, wtopione w ekosystemy i ściśle do nich pasujące. Pasujące nie tylko pod względem fizycznym ale również w sferze duchowej. Będzie to czas, w którym ludzie będą żywymi i świadomymi ośrodkami duchowej energii Miłości. Ludzie będą świadomi Boskości zewnętrznie, tak jak dziś są wewnętrznie. Będą to czasy wielkiej miłości i wielkiej radości.

Po drugie Kosmos będzie stał przed wami otworem. Będziecie poznawać coraz to dalsze planety i coraz dalsze plany. Kiedyś dotrzecie także do żywego centrum Duchowego tego Stworzenia, gdzie Miłość i Moc są dotykalne. To Serce Duchowe Stworzenia, z którego wyłaniają się wszystkie Wszechświaty. Setki przed tym i miliony po tym. Będziecie żyli na styku Światła i świata, w miejscu gdzie oba się spotykają, na krawędzi Nieskończoności. Będziecie podróżować poprzez cuda kosmosu, mnogość wymiarów i planów wiedzeni jedynym głosem, który brzmi w sercu każdej istoty. Głosem kochającej Boskości. Wszędzie gdzie się pojawicie przyniesiecie Moją Miłość, Mądrość i Moc, te trzy święte aspekty boskości. Najważniejsza z nich to Miłość. Będziecie czynić dla innych istnień to, co wielu dziś czyni dla was na tej planecie.

Są wśród was

Po trzecie wiedzcie już dziś, że przed wami wiele wydarzeń, które zachwieją waszą ufnością w sens i logikę Istnienia. Patrząc oczami ziemskimi nie można wiele zrozumieć. Ale już dziś wiedzcie, że wiele wam oszczędzono i że po okresie trudności przyjdzie czas wielkiego rozbłysku świadomości.?

W dalszej części dialogu Pan Daniel wspomina, iż doświadczył w medytacjach wiele razy wrażenia o zbliżających się wybuchach nuklearnych na naszej planecie. Mistrz potwierdził te fakty.

Teraz zaprezentuję fragment z channelingu od jaźni Nostradamusa, jaki w kwietniu 2007 r. otrzymała zaprzyjaźniona z NPN medium, Elizabeth Poll.

?Jakie są dalsze losy naszej planety? Podobnie jak większość planet wasza Ziemia przejdzie wiele zmian. Ważne dla Ziemi będą przemiany, ale także więcej będzie informacji o kosmosie i jego mieszkańcach; także wasze ośrodki wiedzy w mózgu ulegną poszerzeniu. Ziemia ma swoje pole grawitacji, które utrzymuje ją w ciągłym ruchu. Wiedza Ziemi jest nieograniczona, dlatego, iż posiada ona inteligencję uzyskiwaną poprzez fale z kosmosu.

Woda wokół Ziemi ma swoją inteligencję, która uzupełnia wasze ciała w odpowiednie informacje. Ten rodzaj informacji przechodzi do waszych ciał. Po ustaniu źródeł mocy zacznie się faza uzupełniania informacji z kosmosu bezpośrednio z wielkich platform. W ustaleniach brałem udział (Nostradamus) i wiem jak kosmici wyobrażają sobie wasze dalsze życie na planecie. Wasze ciała ulegną zwiększeniu to oznacza, iż na ciała będą wpływać promieniowania z kosmosu, co spowoduje ich wzrost. Wasze mózgi powiększą się i otrzymacie inne informacje dotyczące kosmosu. W waszych miastach nastąpi powiększenie ludności, co spowoduje wielki rozwój komunikacji powietrznej. Inaczej będą budowane domy, ustawione na dźwigarach, które będą je przenosić coraz bardziej w przestrzeń kosmosu – tam będzie człowiek szukał schronienia przed promieniowaniem z kosmicznych pól. Więcej będzie możliwości kierowania swoim losem, ponieważ niektórzy kosmici uważają, iż wasze mózgi przestaną reagować na ich polecenia. Nasze mózgi są wykonane z podobnej substancji jak wasza, lecz są w całości podporządkowane kosmitom. W przyszłości nastąpi wielkie przemieszczenie biegunów, które zmienią miejsce i uzyskają wolne przestrzenie. W kosmosie zacznie się odnowa wielu ośrodków, z których czerpiecie energię, to przyśpieszy wasz rozwój. Nastąpi uznanie waszego świata jako świata wyjątkowo rozwijającego się dla kosmicznych zadań. Na południowych krańcach waszej planety zostaną ustawione bazy Obcych do obserwacji przemieszczających się pól ziemi. W wielu miejscach planety ustawione będą stacje obserwacyjne do wykonania zadań polegających na wielkim przesiedleniu ludzi. Planeta będzie się pokrywać coraz bardziej wodą i nastąpi obniżenie brzegów wielu lądów, co doprowadzi do potopów. Ludzie będą się przemieszczać z jednej półkuli na drugą w poszukiwaniu pracy i pokarmu. Ta sytuacja zacznie się pogarszać w tym roku, gdy nastąpi obniżenie się wielkiego lądu na zachodnim brzegu obu Ameryk. ( To będzie rok wielkiej suszy, która nawiedzi Afrykę, to będzie rok 2012). Płyty w rowie tektonicznym, teren od Kalifornii do San Francisco będą przesuwać się względem siebie, aż płyta z lądu pogrąży się w Oceanie Wielkim (Pacyfik). Nostradamus zaczął w tym miejscu obliczać czas i powiedział. – Czas u nas nie jest ważną informacją, podaję tobie informację, iż wasze zdrowie jest zagrożone wybuchem atomowym, który się zbliża. Nastąpi poważna awaria i promieniowanie będzie rozprzestrzeniać się wokół Ziemi. Na orbicie Ziemi w kosmosie dojdzie do wielkiej kolizji obu pojazdów z ładunkami atomowymi. Nostradamus podał liczbę pięć, co oznacza, że będzie to rok 2012.

Jakie zmiany nastąpią w Europie?

Wysokie wody wystąpią na Morzu Egejskim i spowodują potop na wybrzeżu. Staranowany będzie statek dowożący towary. Zginie wielu ludzi. Na wyspach Greckich pojawi się wielka woda. Jednak wody ustąpią i życie wróci do normy.- Kiedy to będzie? – To będzie za dwa lata.?

Jak widzimy zatem z tego cytatu, i w przekazie Mistrza utożsamianego z energią Sathya Sai Baby jak i w channelingu jaki otrzymała Elizabeth Poll pojawia się kwestia wybuchów nuklearnych na naszej planecie. Również te inne zmiany o jakich jest mowa oznaczać mogą przebiegunowanie, ruchy tektoniczne i erupcje wulkanów.

Ze słowami Mistrza z pracy Pana Daniela Ostoji korespondują słowa Jose Arguellesa, który w Faktorze Majów, a więc jednej z podstawowych prac na temat kalendarza Majów (Tzolkin) i Konwergencji harmonicznej 1987 r. jak i roku 2012, dał taki oto opis postulowanych losów naszej planety:

?Wielki powrót Harmonicznej Konwergencji jest jak przebudzenie z kulturowego transu. Każdemu daje sposobność wyciągnięcia ręki po Faktor Majów. Wystarczy jedno tylko słowo, by otrzymać galaktyczny imprint. Początkowo może się nam wydawać, że mamy niewiele wspólnego z Majami, ale gdy osiągniemy punkt galaktycznej synchronizacji, nasz sposób życia pod każdym względem zacznie się upodabniać do sposobu życia Majów, którzy tu byli przed nami, w Ameryce Środkowej. Staniemy się ziemskimi Majami, będziemy dysponować olśniewająco prostą, lecz zarazem wysoko rozwiniętą technologią, opartą na współbrzmieniu solarnych i psychicznych częstotliwości harmonizujących ?ratio pól zmysłów?. Tworząc nową technologię, która nie zanieczyszcza środowiska, zaczniemy wieść komfortowe życie w małych bioregionalnych wspólnotach, powiązanych w informacyjne węzły w systemie komunikacyjnym, wolnym od drutów i kabli. Na koniec, przyzwalając sobie na chwile odpoczynku, którego genetycznie potrzebujemy, zaczniemy postrzegać siebie kolektywnie jako jedność. Z taką wiedzą nasze życie wkroczy w rozleglejsze obszary.?

?Podobnie jak Majowie-nasi poprzednicy-zrozumiemy, że ścieżka do gwiazd wiedzie przez zmysły i że właściwe wykorzystanie naszego umysłu jako samoregulującego organu kontrolnego ułatwi nam przejście do innych płaszczyzn i wymiarów bytu. Te wymiary czy też poziomy istnienia, odwiedzane obecnie przez istoty nazywane przez nas UFO, są ogólnie dostępne i służą za miejsce spotkań inteligencji z różnych sektorów galaktyki.?

W pracy Jose Arguellesa wyraźnie przebija wniosek, iż przyszła ludzkość będzie zgromadzona w bioregionalnych, wtopionych w ekosystem Ziemi ośrodkach, co koresponduje z przekazem od Mistrza duchowego w pracy pana Daniela Ostoji. Podkreśla się w obu tych tekstach wagę do zachowania w czystości środowiska naturalnego planety.

Przejdźmy teraz do opisu zmian na Ziemi, jaką otrzymał wybitny publicysta duchowy, healer, jasnowidz i sensytyw, pan Andrzej Szmilichowski. Opis wielkich zmian planety umieścił w dwóch swych pracach: Bliskie a nieznane oraz Widzę także niebo. Cytowany przeze mnie ustęp wziąłem z tej drugiej pracy.

?Czerwone pióropusze ognia, dymu i kamieni. Zniszczone miasta?.Nowy Jork. Zniszczony Nowy Jork?.Brazylia?.Taszkient?..Widzę pękającą skorupę ziemską. Ogromne szczeliny, w które zapadają się wioski i miasta. Znika z powierzchni ziemi Manhattan?.Teksas. Ginie miasto Dallas?..Niebo jest zupełnie ciemne?..Los Angeles znika pod powierzchnią wody?..Kalifornia. Obszary Kalifornii stają się wyspą?.Kuba otrzymuje połączenie z lądem?..Zatoka Meksykańska staje się lądem stałym? .Alaska. Cieśnina przy Alasce znika. ?Europa.

Italia dzieli się na szereg wysp?.Znika Sardynia?..Morze Śródziemne staj się morzem zamkniętym?..Znika Cieśnina Gibraltarska??Wielkie połacie Francji pod wodą?.Wyspy Brytyjskie łączą się z lądem stałym?.Holandia, Belgia pod wodą?.Ruchy masywów górskich w Szwajcarii, ginie miasto Lozanna?.Wielkie zniszczenia w Paryżu?.Ginie miasto Rzym?.Ginie papież?..Zniszczone doszczętnie miasto Brno i Berlin??Zalane wybrzeże Norwegii?.Malmoe pod wodą?.Wielkie zniszczenia w Sztokholmie?.Znika wyspa Lidingoe??Bardzo podnosi się poziom wody?..Po niebie strzelają błyskawice?..Niebo jest czarne?.Koło Ziemi przesuwa się jakiś ogromny kształt?.Powoduje to wyssanie ziemi w górę?.Topnieją lody na biegunie północnym?..W środkowej Europie pęknięcia skorupy ziemskiej?.Duże zniszczenia w Alpach. Ginie miasto Innsbruck?.Rzeka Wełtawa rozlewa swe wody?.Zamyka się dopływ rzeki Odry?..Zamyka się odpływ rzeki Odry?..Giną miasta Hamburg, Szczecin, Kołobrzeg, Travemunde, Słupsk, Gdańsk?.Wylewa bardzo Wisła??Na płycie Mazowsza spokój?..Wnętrze Polski nie ponosi większych strat?..Eksplozje na Uralu?.Morze Czarne bardzo się powiększa?..Morze Kaspijskie uzyskuje połączenie wodne i znika?.Po Wyspach Japońskich pozostają niewielkie wysepki?.Ginie Murmańsk, Władywostok?.Zapadają się w głębiny morskie Himalaje?.Na środku Atlantyku wyłania się nowy ląd?.Australia, Nowa Zelandia , niewielkie ruchy tektoniczne, nieliczne wywracanie się wysokich budynków. Są to najmniej uszkodzone obszary na Ziemi. ?Ludzkość przeżywa ogromny wstrząs?.Głód?Mordy?.Gangi?.Zbrojne gangi?.Zwiększa się rola dużych zwierząt pociągowych?.Obfitość ryb?.Epidemie?..Ginie czterdzieści procent populacji Ziemi?.Ludzkość rozpoczyna nowy etap?.W dobrym kierunku?.Ludzie są bliżej Boga?.Kataklizm ten trwa tydzień?.Przez siedem dni trwa opadanie wody?.Świat się uspokaja?Odchodzi w przeszłość epoka technologiczna?..Wielkie zmiany mentalne?.Powrót do Stwórcy?.Humanitaryzm?..Przewagę uzyskuje życzliwość?.Rozpoczyna się dobra epoka Ziemi?.Kanton staje się wielkim centrum duchowym?.Chiny nie ulegają większym zniszczeniom?. Chiny zdobywają supremację światową?.Dobrą supremację?.Znikają wpływy wielkich mocarstw?.Znikają granice?.Ludzkość wytwarza nowy język, którym potrafi porozumiewać się na całym świecie?.Klimat jest dużo łagodniejszy?.Wyższe temperatury.? Jak dalej podaje autor, blisko Ziemi ma przejść duże ciało kosmiczne, które poprzez swą masę ma dokonać dużych zniszczeń na Ziemi. Jak podaje autor ukazał mu się też rok tej katastrofy, którego suma daje siedem, lecz sam nie podaje daty, gdyż jak słusznie zauważa już tyle razy mistycy w swych wizjach się mylili.

Trudno jest jakoś ustosunkować się nam do tych przekazów i tego co ma czekać ludzkość na planecie Ziemia w nadchodzącej przyszłości. Być może nic się nie wydarzy, być może zrealizuje się któryś z zaprezentowanych tutaj scenariuszy być może zupełnie inny?

Jak by nie było nie zwalnia nas to z obowiązku dbania o planetę i wzięcie odpowiedzialności za nasze myśli, słowa i czyny, gdyż każdym z tych czynników przyczyniamy się ku nadejściu owych przyszłych losów, jakie nas czekają. Kreujemy swą własną przyszłość tu i teraz w teraźniejszości, baczmy więc ostrożnie na marzenia innych.

Serwis NPN

Opracował: Jakub Jasiński.

Materiały: Andrzej Szmilichowski, Widzę także niebo, Melampos 1996, ss. 105-106.
Daniel Ostoja, Miłość w działaniu. Rozmowy z Mistrzem duchowym, Wydawnictwo Arcanus, Bydgoszcz 2006, ss. 218-220, 222-223.
Jose Arguelles, Faktor Majów, Wydawnictwo Pulsar, Warszawa 2004, ss. 146,161.
Channeling z Nostradamusem, 13 kwietnia 2007 r. – Elizabeth Poll.
Zdjęcia: Internet.

1 komentarz

  1. 03 sty 2010, 0:43:37

    W artykule powoływano sie na „guru” o nazwie Sathya Sai Baba.

    to jest PEDAŁ i to w pełnym znaczeniu tego słowa. Polecam przeczytać artykuł pod TYM linkiem > http://www.mateusz.pl/goscie/wdrodze/nr330/02-wdr.htm

    warto się powołać na kogoś kogo nawet mieszkający w Indiach ludzie (gdzie swój kościół ma Sathya Sai Baba) nazywają SZARLATANEM dla bogatych europejczyków i amerykan?

    ~ Łukasz

Dodaj komentarz

Partnerzy:


Radio Bez Cenzury Viva - akacja dla zwierząt Puławski Ośrodek Kultury WP TV - Enigma Kawiarnia Smok Kino Sybilla Twoje Radio Puławy Portal iPulawy.pl Extra Puławy Multimedia